Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Malucha – Leśny Domek Aneta Rabiej Maja Piosek spółka cywilna (dalej „Klub Malucha”).

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia należy kontaktować się ze Klubem Malucha.

Dane przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji miejsca w Klubie Malucha.

Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, która dane przekazała.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji miejsca w Klubie Malucha.

Dane przetwarzane w celu rezerwacji miejsca będą przechowywane do momentu wygaśnięcia wskazanego okresu (miesiąc, w którym dziecko powinno zacząć uczęszczać do Klubu Malucha).

Dane po okresie przetwarzania są bezpowrotnie niszczone.

Skargi w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane i przekazywane w celach marketingowych jak również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.