Plan dnia w Klubie Malucha

W naszym Klubie Malucha staramy się optymalnie dostosować program dnia do komfortu i potrzeb dzieci. Uwzględniamy w nim czas na:

  • zabawę,
  • zajęcia zorganizowane,
  • posiłki,
  • pielęgnację,
  • odpoczynek,
  • czas na świeżym powietrzu.

Plan dnia:

7:00 – 8.00  Przyjmowanie dzieci / zabawy integracyjne / gimnastyka / zabawy dowolne

8.00-9.00 czynności higieniczne I śniadanie

9.00-9.30 edukacyjne zabawy zorganizowane, zabawy w kącikach zainteresowań

9.30-10.00 II śniadanie

10.00-11.00 zabawy wg planu dnia / wyjście na spacer, plac zabaw / warsztaty zorganizowane

11.00-12.00 czynności higieniczne i obiad

12.30-14.30 drzemka / odpoczynek / zajęcia wyciszające (bajkoterapia, relaksacja)

15.00-15.30 czynności higieniczne i podwieczorek

15.30 – 16.30 zabawy dowolne / oczekiwanie na rodziców / kontakty indywidualne z rodzicami

gry i zabawy