Oferta

Oferujemy Wam, a przede wszystkim Waszym dzieciom:

 • Profesjonalną opiekę od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-17:00,
 • Różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe dostosowane do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań dzieci w tym m.in.: muzyczne, ruchowe, z językiem angielskim,
 • Zajęcia z neurologopedą grupowe oraz indywidualne,
 • Zajęcia Sensoplastyka ®,
 • Konsultacje z psychologiem,
 • Dogoterapia,
 • Wodę pitną oraz zdrowe przekąski (owoce, warzywa),
 • Organizacje urodzin w trakcie pobytu w Żłobku,
 • Bezpłatne zajęcia adaptacyjne,

Abonament

W roku kalendarzowym 2024 cena miesięcznego abonamentu w Bytomiu wynosić będzie 1 750,00 zł. (bez uwzględnienia przysługujących ulg*).

Opłata po uwzględnieniu wszystkich ulg wynosić będzie 1 320,00 zł.

* ulga z budżetu miasta Bytom w 2024 roku – 430,00zł**

**Warunek: dziecko zamieszkałe na terenie gminy Bytom) – ulga ta jest pomniejszana o każdy dzień nieobecności dziecka w placówce.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2770), rodzice mogą skorzystać z dofinansowania na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które wynosi 400,00 zł miesięcznie. Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia,

Wpisowe jest obowiązkową i bezzwrotną opłatą ponoszoną przez rodziców w momencie podpisywania umowy. Wysokość opłaty wpisowej wynosi 300,00 zł i jest pobierana każdorazowo co roku. Nie ma możliwości obniżenia wysokości wpisowego, gdy umowa jest podpisywana na część roku.

Opłata wpisowa obejmuje:
 • Pościel,
 • Artykuły plastyczne,
 • Prezent od św. Mikołaja,
 • Organizacja urodzinek w Żłobku (przekąski, upominek),
 • Prezent na pożegnanie ze Żłobka,
Wyżywienie:

Placówka korzysta z usług firmy cateringowej dowożącej posiłki. Koszt zestawu posiłków: 18,50 zł/ dziennie

 • I śniadanie,
 • II śniadanie,
 • obiad (zupa + drugie danie),
 • podwieczorek,
Zajęcia adaptacyjne:

W naszym Żłobku zajęcia adaptacyjne są BEZPŁATNE.

Statut Żłobka w Bytomiu