W naszych placówkach staramy się optymalnie dostosować program dnia do komfortu i potrzeb dzieci.
Uwzględniamy w nim czas na:
  • zabawę,
  • zajęcia zorganizowane,
  • posiłki,
  • pielęgnację,
  • odpoczynek,
  • czas na świeżym powietrzu.

Bez względu na placówkę, nasz plan dnia wygląda następująco:

7:00 – 8.00 Przyjmowanie dzieci / zabawy integracyjne / gimnastyka / zabawy dowolne

8.00-9.00 czynności higieniczne I śniadanie

9.00-9.30 edukacyjne zabawy zorganizowane, zabawy w kącikach zainteresowań

9.30-10.00 II śniadanie

10.00-11.00 zabawy wg planu dnia / wyjście na spacer, plac zabaw / warsztaty zorganizowane

11.00-11.30 czynności higieniczne i obiad

11.30-13.30 drzemka / odpoczynek / zajęcia wyciszające (bajkoterapia, relaksacja)

13.45 posiłek,

14.30 – 15:00 czynności higieniczne i podwieczorek

15.30 – 16.30 zabawy dowolne / oczekiwanie na rodziców / kontakty indywidualne z rodzicami